Tư vấn xây dựng nhà máy TPCN GMP

Tư vấn thiết kế nhà máy thực phẩm chức năng GMP (Điều hòa Hvac, Panel, dây chuyền)