Chính sách thanh toán

Khi Quý khách hoàn toàn hài lòng với sự lựa chọn của mình

Quý khách có thể thanh toán ngay bằng các thẻ quốc tế, nội địa

Tiền mặt